Klik hier als je hulp nodig hebt bij het inschrijven

Stap 1 van 3

Je kunt je voor deze activiteit niet (meer) aanmelden.


Activiteit: Trainer Coach Zaalvoetbal III 2017/'18


LandelijkOpleiding > Trainer-coach > Trainer Coach Zaalvoetbal IIICursusgeld

Het cursusgeld voor het seizoen 2017/’18 bedraagt € 520,- inclusief boekengeld. Bij inschrijving verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het cursusgeld automatisch kan worden geïncasseerd.

De inschrijvingskosten (geldt niet via de automatische incasso, dit dient u zelf over te maken) à € 30,- dienen voor aanvang van de cursus in het bezit te zijn van de KNVB Academie op ING Bank IBAN: NL89 INGB 0670 0002 13 onder vermelding van "TCZ III 2017/'18 en met vermelding van uw naam.

Inschrijving

Tot de opleiding worden toegelaten zij, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Tenminste achttien jaar zijn.;

2. Een verklaring van een zaalvoetbal vereniging waaruit blijkt dat de aanmelder gedurende de duur van de opleiding ten minste eenmaal per week een groep spelers mag trainen en coachen.

Niveau: senioren (bij voorkeur standaardteam uitkomend in de topklasse of eredivisie vrouwen).

3. Bij de toelating zal er gekeken worden naar geografische indeling aan de hand hiervan worden cursisten geplaatst.

  

Annuleren

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB’s na 1 juni 2017 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Bij annuleren na toelating is de cursist 100% van de overeengekomen studiekosten verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijven de volledige studiekosten verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt nooit terugbetaald.

 

De inschrijving sluit op 18 september 2017

 

 


Bijlage(n):

Aankondiging

Datum en tijd eerste bijeenkomst: 09-12-2017 , 11:00


 
Locatie:

KNVB Campus
Woudenbergseweg  56  58
3707HX  ZEIST

Maximaal aantal deelnemers: 35
Beschikbare plaatsen: 0
Wachtlijst aanwezig: Ja
Deelnemers op wachtlijst: 0

Je kunt je voor deze activiteit niet (meer) aanmelden.