Klik hier als je hulp nodig hebt bij het inschrijven

Stap 1 van 3

Je kunt je voor deze activiteit niet (meer) aanmelden.


Activiteit: UEFA A/Trainer Coach I Senioren 2020/'21


LandelijkOpleiding > Trainers > UEFA ADE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP 18 NOVEMBER 2019

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld van € 75,- dient voor de sluitingsdatum van 18 november 2019 in het bezit te zijn van de KNVB Academie op IBAN: NL89 INGB 067.00.00.213 onder vermelding van "UEFA A 2020'21" en met vermelding van jouw naam. Het inschrijfgeld wordt niet automatisch geïncasseerd en dien je zelf over te maken !

Met iedere kandidaat die voldoet aan de eisen van inschrijving, wordt een selectiegesprek gehouden. De selectiegesprekken vinden plaats in week 2, 3 en 4 van 2020 bij de KNVB Academie te Zeist. 

Bij eventuele toelating tot het selectiegesprek, dient het bedrag van € 175,- voor de datum van het gesprek te zijn voldaan aan de KNVB Academie op IBAN: NL89 INGB 067.00.00.213 onder vermelding van "UEFA A 2020/'21" en met vermelding van jouw naam.

 

Door het inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld, het bedrag voor het eventuele selectiegesprek en bij eventuele toelating tot betaling van het opleidingsgeld, conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie.  

Mocht het inschrijfgeld niet betaald zijn voor de sluitingsdatum, dan kunnen wij de inschrijving niet in behandeling nemen en zal de kandidaat niet worden meegenomen in de toelatingsprocedure.

LET OP! Uw inschrijving is pas definitief wanneer de kopie van uw laatste cijferlijst, motivatiebrief en een uitgebreide voetbal én maatschappelijke CV in ons bezit zijn en de inschrijvingskosten voor de toelatingsscreening zijn betaald.

Aanvang en opleidingsduur  

De opleiding start in mei 2020 met een introductiebijeenkomst op de KNVB Campus in Zeist.

Annuleren:  

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk gebeurt voor 1 maart 2020. Bij annulering na toelating is de KNVB gerechtigd 100% van het overeengekomen opleidingskosten in rekening te brengen. Het inschrijfgeld voor de toelatingsscreening en het eventuele selectiegesprek wordt in geen enkel geval terugbetaald.

Voor Algemene voorwaarden klik hier 

Voor meer informatie over de opleiding UEFA A, check de site: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen/


Bijlage(n):


Datum en tijd eerste bijeenkomst: ,


 
Locatie:

KNVB Campus
Woudenbergseweg  56  58
3707HX  ZEIST

Maximaal aantal deelnemers: 150
Beschikbare plaatsen: 132
Wachtlijst aanwezig: Nee

Je kunt je voor deze activiteit niet (meer) aanmelden.