Klik hier als je hulp nodig hebt bij het inschrijven

Stap 1 van 3

Je kunt je voor deze activiteit niet (meer) aanmelden.


Activiteit: UEFA B voor (ex-) contractspelers 2019/'20


LandelijkOpleiding > Trainers > UEFA B (ex-contractspelers)DE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP 13 DECEMBER 2019

Contractspelers:

Dienen een akkoordverklaring van hun club, dat van die zijde geen bezwaar tegen deelname aan de cursus bestaat, bij te voegen.

Inschrijfgeld.

De inschrijvingskosten à € 75,-- dienen voor de sluitingsdatum van 13 december 2019 in het bezit te zijn van de KNVB Academie op ING Bank NL89 INGB 0670 0002 13 onder vermelding van "UEFA B prof" en met vermelding van uw naam. Bij inschrijving verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het cursusgeld in twee termijnen automatisch kan worden geïncasseerd.

Annuleren:

Bij annulering na toelating is de cursist 100% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt nooit gerestitueerd. Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB’s na 31 mei 2020 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Maximaal 24 cursusplaatsen beschikbaar

Indien het aantal toelaatbare kandidaten hoger is dan het aantal beschikbare plaasten zal een wachtlijst worden gehanteerd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang op kandidaten die reachtstreeks willen dorostromen van de lopende UEFA C voor (ex-) contractspelers.


Bijlage(n):


Datum en tijd eerste bijeenkomst: 15-01-2020 , 14:30


 
Locatie:

KNVB Campus
Woudenbergseweg  56  58
3707HX  ZEIST

Maximaal aantal deelnemers: 24
Beschikbare plaatsen: 0
Wachtlijst aanwezig: Nee

Je kunt je voor deze activiteit niet (meer) aanmelden.